29-Aug-2010

कविता म्हणू प्रियेला

कविता म्हणू प्रियेला

कविता म्हणू प्रियेला की काव्यगीत मी?
'' साहित्यचोर न टपो '' या काळजीत मी

अपराध काय माझा ते तूच सांग ना
लेखी तुझ्या उरावा माझा अतीत मी

अवहेलनेस भिक्षा नाकारतो अता
जगणे अवखळ माझे अन टवटवीत मी

धावायचे किती रे मी सांग जीवना
तू टाकलीस गुगली अन पायचीत मी

’अभयास’ अभ्रकाचे छप्पर नसे जरी
नक्षत्र पांघरुनी या झोपडीत मी

                                 गंगाधर मुटे
..................................................
वृत्त - 'विद्युलता'
.................................................

No comments:

Post a Comment