29-Aug-2010

भक्तीविभोर

भक्तीविभोर....!!

चंद्रास ग्रासताना अंधार घोर झाला
संधी चिकार येता तारा मुजोर झाला

आमंत्रणे मिळाली त्या सर्व मूषकांना
पंक्तीस साह्य व्हावे बोक्यास पोर झाला

आता दह्यादुधाला कान्हा नशीब नाही
हंडी कवेत ज्यांच्या बाहूत जोर झाला

टाळूवरील लोणी खायांस गुंतला जो
सत्कार पात्र तोची मशहूर थोर झाला

प्रेमात वारसाच्या स्वहिता भुलून गेला
नात्यास भार होता स्वजनात चोर झाला

यावे तसेच जावे ना अभयदान कोणा
मृत्यू समीप येता भक्तीविभोर झाला

                                    गंगाधर मुटे
.....................................................
(वृत्त - आनंदकंद )
.....................................................

No comments:

Post a Comment