29-Aug-2010

पुढे चला रे

पुढे चला रे....


चेतलेल्या तेलवाती शांत नाही
चालताना वाट ही विश्रांत नाही

नेमलेले लक्ष्य आवाक्यात आहे
ना तमा वा सावजाची भ्रांत नाही

वेदनांची पायमल्ली फार झाली
झुंज शौर्याने अर्जी आकांत नाही

आजमावुन एकदा घे तू लढाई
सोक्षमोक्षाविन अता मध्यांत नाही

घे भरूनी पोतडी दोन्ही कराने
हा विरक्ती साधकांचा प्रांत नाही

                            गंगाधर मुटे
...........................................
(वृत्त - मंजुघोषा)

No comments:

Post a Comment