29-Aug-2010

हव्या कशाला मग सलवारी ?

हव्या कशाला मग सलवारी ?

भरजरी शालू जुनाट झाले
फेकुनी द्या त्या नववारी
कम्फ़रटिबल त्या मस्त बिकिन्या
हव्या कशाला मग सलवारी ?


नको रुढी, रिवाज नको ते
परंपरागत तर नकोच बाई
ढीगभर कपडे वापरल्याने
वाढत गेली महागाई
कराल जर का माझा अनुनय
स्वस्ताई येईल घरोघरी ....!

टकमक बघू द्या बघणार्‍यांना
आपल्या बापाचे काय जाते ?
नेत्रसुख घेऊ द्या घेणार्‍यांना
सुखावू द्या मस्त नयनपाते
टीका करती जुनाट जन ते
नव्या युगाची मी नारी ...!

स्तोम कशाला या कपड्यांचे
म्हणोत काही मेले बापडे
जर का असती देवाची इच्छा
जन्मलो नसतो नेसून कपडे ?
स्वस्त बिकिनी मस्त बिकिनी
अभय वापरा घरोघरी ...!

                         गंगाधर मुटे

....................................................................
(विडंबन)

....................................................................

2 comments:

 1. स्वस्ताई नव्हे, महागाई
  कारण आता दर उलटे
  जेवढा कपडा लहान
  तेव्हडा दर जास्त
  अंगभर घालाल कपडे
  तर म्हणतील कुलटे

  ReplyDelete
 2. कृष्णकुमारजी, आभारी आहे.

  ReplyDelete