29-Aug-2010

तू तसा - मी असा

तू तसा - मी असा


नाकीतोंडी माश्या गेल्यात, मी मात्र मख्ख
माझी अवस्था पाहून, तू खिदळलास चक्क

मोगल आले तेव्हा, मी अगदी स्वस्थ
लाळ घोटायचा खुलेआम, तू मात्र मस्त

इंग्रज आले तेव्हा, मी झोपलो गाढ
चापलुशित तुझ्या, बरीच झाली वाढ

डोंगरमाथ्याहून शिवाजी, घालत होता साद
मला फ़ुरसत नव्हती, तुला फ़ितुरीचा नाद

फ़ाशी चढताना भगतसिंग, स्वप्न पाहत होता
मला प्रपंचाची ओढ, तू टाळ्या वाजवीत होता

आता उजाडेल,मग उजाडेल
"अभय" कधीतरी उजाडेल?
की.....
तू तसा-मी असा,
म्हणून उजाडणेही बुजाडेल?

                                          गंगाधर मुटे
............ **.............. **.............**.......

No comments:

Post a Comment