29-Aug-2010

तू हसलीस

तू हसलीस ...

तू हसलीस, खेटून बसलीस
प्रिये तुझे चालणेही झोकात
पण खरं सांगू .....
तुझ्या एका स्यांडलच्या किमतीत,
माझे अख्खे ड्रेस होतात.....!

दोन दिलांचा प्रेमभाव
बरं असतं सांगायला अन् बोलायलाही
डोंगर दूर असला की
सुंदर दिसतो पाहायला अन् दाखवायलाही
पण एकदा तरी त्यांना
जाऊन विचार चढणार्‍यांना
दऱ्या-खोऱ्या, दगड अन् धोंडे
सुकून जातात पाण्यावाचून तोंडे,
उरात धाप लागते चढताना
पाय तुटायला होतात उतरताना
डोंगर तितका सुंदर नसतो
जितका लांबून दिसत असतो,
आणि तरीही तेथे ...
स्वच्छ उन्हं अन् मोकळी हवा
मस्त विहंगतो पाखरांचा थवा
मोर- लांडोर नाचतात,पिसारा फुलवतात
अलबेल्या वल्लरींना,
झाडे झुडपे झोका झुलवतात
कारण ..........
त्यांच्यात असते एक शक्ती
पाषाणातून पाणी खेचण्याची युक्ती
तुझ्यात जर का असेल तसे बळ
तरच तू दमयंती अन् मी नळ
पण .......
चांदणे शिंपत जाणारी तुझी वाट
इथे ओघळतात नुसतेच घामाचे पाट
उगाच पसरू देऊ नको भावनांना पर
विवेकाला स्मर आणिक विचार कर
तद्‌नंतर अभयाने ........

तू हां म्हण, ना म्हण, जशी तुझी इच्छा,
एरवी तुझ्या आयुष्याला, माझ्या शुभेच्छा .......!


                                                          गंगाधर मुटे
*      *       **      *       **      *       **      *       *

No comments:

Post a Comment