29-Aug-2010

कसे अंकुरावे अता ते बियाणे?

कसे अंकुरावे अता ते  बियाणे?


भुईला दिली ओल नाही ढगाने
कसे अंकुरावे अता ते बियाणे?

दशा लोंबताना तिच्या लक्तरांच्या
कुणी का हसावे? कुबेराप्रमाणे

दगाबाज झाले तुझे शब्द सारे
अता हे फ़ुकाचे कशाला बहाणे?

निखारे विझूनी कशी राख झाली?
अता चेतवू मी मशाली कशाने?

तिजोरी कुणाची उधळतो कुणी तो
अमर्याद झाली तयांची दुकाने

नको रत्न मोती न पाचू हिरे ते
’अभय’ ते खरे जे मिळाले श्रमाने

                               गंगाधर मुटे
...............................................
(वृत्त - भुजंगप्रयात )
...............................................

No comments:

Post a Comment