29-Aug-2010

माणूस

माणूस 


अरे माणूस माणूस
जसा निर्ढावला कोल्हा
धूर्त कसा लबाडीने
रोज पेटवितो चुल्हा ......!


अरे माणूस माणूस
जसा बक समाधिस्थ
मिष साधूचे घेवूनी
करी सावजाशी फस्त .....!


अरे माणूस माणूस
जसं सरड्याचं अंग
वेळ तशी खेळे संधी
बदली चामडीचे रंग ......!


अरे माणूस माणूस
जसा श्वान पोळी खाया
झगडितो आप्तियांशी
नाही दया, नाही माया......!


अरे माणूस माणूस जसा 
इंगळीचा चावं 
एक बोल जिभलीचा 
देई कलिजाला घाव ......!  


अरे माणूस माणूस 
जसा कुंभाराचा खर 
फुकामधी ओझे वाही 
वर चाबुकाचा मार ......!  


अरे माणूस माणूस 
कसं निसर्गाचं देणं? 
गुण श्वापदाचे अभये 
नाही मानवाचं लेणं ......!


                      गंगाधर मुटे
............ **.............. **........

No comments:

Post a Comment